EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaFecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/añoHipervínculo al documento de la resolución y/o actaÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
20237/1/202312/31/20237/28/2023https://drive.google.com/file/d/1zu3Q8jStJccYp8ZyJiRVintvkCI9Hceq/view?usp=sharingUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20237/20/2023https://drive.google.com/file/d/1K0qGlTrhD4iGYlC2oMr6yLZYs9ENMOAC/view?usp=sharingUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20237/20/2023https://drive.google.com/file/d/1glwpkQjUt0Q0aKfslctenXH6y-4fT8bv/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/14/2023https://drive.google.com/file/d/1gOsAW9W2XH5WKz45JdUWcWj_4BMNcLoH/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/14/2023https://drive.google.com/file/d/1pmmYc6_qWVaeESf0tfG6Oi60_5On3TfJ/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/14/2023https://drive.google.com/file/d/1W7fayB6Y_1TkJIpIwI4nZooHSTgski_8/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/16/2023https://drive.google.com/file/d/1w9pTZtW4omKjHFbk876grxaTc-n2Lxwp/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/23/2023https://drive.google.com/file/d/11iygzIfyDho2nddAKzNZ_gth6IIYdZkZ/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/22/2023https://drive.google.com/file/d/1dZxpXYyzFtDwq6fxj9rFACf686DJqkX3/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20238/23/2023https://drive.google.com/file/d/1VOkBUF6IbxUNY1rxjRHRaxB87Lom9tXp/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/20239/6/2023https://drive.google.com/file/d/1Xj-iiuvxYdU0UWU_h1Na2tridz6qW-Bl/view?usp=drive_linkUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024
20237/1/202312/31/202311/6/2023https://drive.google.com/file/d/1-aLfV2b5z7XoKP56QLF_uLFHRRozFmul/view?usp=sharingUnidad de Transparencia1/8/20241/8/2024